Política de Privacitat

Agraïm que estiguis en aquesta pàgina, això significa que les teves dades t’importen i vols conèixer el destí dels mateixos i qui els recull.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat atorgues el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporciones a través de la pàgina web https://wpcatala.com/ (d’ara endavant SITI WEB) siguin inclosos en un fitxer de “USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS” així com “CLIENTS I/O PROVEÏDORS”:

La meva denominació social és: Nacho de Ramón. D’ara endavant Wpcatala El meu domicili social es troba a Rda Sant Antoni 1 Barcelona. Email: web@wpcatala.com

Tot això degudament inscrit davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades i respecte del qual Wpcatala garanteix que s’han aplicat les mesures de seguretat tant organitzatives com tècniques requerides pel RGPD.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Siti Web, no sent aplicable per aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es trobin enllaçades pel lloc Web.

Amb això manifesto el meu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privacitat de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

  1. QUÈ SÓN LES DADES PERSONALS?

Una petita aproximació és important, per això, has de saber que seria qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, en el nostre cas nom i email, i si compra algun producte necessitant factura, sol·licitarem Domicili complet, nom, cognoms i DNI o CIF.

Addicionalment, quan visites el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

  1. FINALITAT, LEGITIMITZACIÓ, CATEGORIA DE LES DADES RECABADES, CONSENTIMENT AL TRACTAMENT, MENORS D’EDAT.

2.1 FINALITAT

Tal com es recull en la normativa, s’informa a l’USUARI que, a través dels formularis de contacte, o subscripcions es recullen dades, les quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviament de comunicacions electròniques, tals com: butlletins (newsletters), noves entrades (posts), ofertes comercials, webinars gratuïts, així com altres comunicacions que Wpcatala entén interessants per als seus USUARIS. Els camps marcats com de compliment obligatori, són imprescindibles per realitzar la finalitat expressada.

Així mateix podrà donar compliment mitjançant les dades, als requeriments sol·licitats pels USUARIS.

En definitiva la FINALITAT és la següent:

Serveis de Màrqueting Online, PPC i SEO La venda de formació i serveis sobre SEO i posicionament WEB. Subministrament de continguts en el blog

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i sota cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert de doble opt-in, s’entendrà a tots els efectes com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament degut a la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En cap cas es realitzarà un ús diferent que la finalitat per als que han estat recaptats les dades ni molt menys cediré a un tercer aquestes dades.

2.2 MENORS D’EDAT

En el supòsit de ser major de tretze anys, podràs registrar-te a https://wpcatala.com/ sense necessitat del consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa en el cas que siguis menor de 14 anys?

En aquest supòsit, serà condició obligatòria el consentiment dels teus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals

Advertència: Si tens menys de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te al lloc web pel que procedirem a denegar la seva sol·licitud en cas de tenir constància d’això.

2.3 LEGITIMITZACIÓ

Gràcies al consentiment, podem tractar les teves dades sent requisit obligatori per poder subscriure’t al lloc web.

Com bé saps, pots retirar el teu consentiment en el moment que ho desitgis.

2.4 CATEGORIA DE LES DADES

Les dades recaptades en cap moment són especialment protegides, sinó que es troben categoritzats com dades identificatives.

2.5 TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservaré les teves dades durant el temps legalment establert o fins que sol·licitis eliminar-les.

2.6 EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Òbviament ets l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que em remetis eximint-me de qualsevol tipus de responsabilitat al respecte.

Com a usuari, has de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d’aportar la informació completa i correcta en els diferents formularis de captació de dades.

  1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ.-

Wpcatala fins a la data compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei Orgànica i demés normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

A partir de maig de 2018, ens regirem per la normativa que entrarà en aplicació, sent el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea.

Així mateix, Wpcatala informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Wpcatala i tractats per la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscriu.

En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de Wpcatala i tractats per la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscriu.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, de productes i serveis de Wpcatala

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més endavant en l’apartat “Exercici de Drets”

  1. MESURES DE SEGURETAT.

Wpcatala l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemats i els riscos a que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu en el RGPD.

Així mateix, Wpcatala ha establert mesures addicionals en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

  1. EXERCICI DE DRETS

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través de https://wpcatala.com/, podran dirigir-se al titular de la mateixa amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades en els seus fitxers.

El mètode més ràpid i senzill seria accedint en el seu compte d’usuari directament i modificar les seves dades o esborrar el seu compte d’usuari. Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per aquests fins en lloc de ser esborrada.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Wpcatala amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud en la següent adreça:

També podrà exercitar els drets, a través del correu electrònic: web@wpcatala.com

  1. LINKS O ENLLAÇOS EXTERNS

Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc Web. Per això https://wpcatala.com/ no garanteix, ni es fa responsable de la legalitat, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a https://wpcatala.com/, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços i conèixer el nostre treball, encara que wpcatala no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni aprova, supervisa ni controla en cap manera els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos. https://wpcatala.com/ no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

  1. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Wpcatala es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, de conformitat amb el seu propi criteri, motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de Wpcatala després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.